VARLIK FİYATLAMA MODELLERİ

VARLIK FİYATLAMA MODELLERİ

Varlık Fiyatlama Modelleri

Arbitraj Fiyatlama Modeli

Arbitraj fiyatlama modeli, bir varlık fiyatlama modelidir. Bu teoriye göre, varlıkların getirileri varlık ile genel risklerin arasındaki ilişki ile tahmin edilebilir. 1976 yılında Stephen Ross tarafından ortaya atılan bu teori, portföydeki getiriler ile tek bir varlığın getirisi arasındaki lineer kombinasyona dayalı tahminlemeyi, birden fazla bağımsız makro ekonomik verilere göre değişkenliğini ortaya koymaktadır. 

Arbitraj fiyatlama modeli, diğer bir varlık fiyatlama modeli olan capm (sermaye varlıklarını fiyatlama modeli) alternatif olarak çıkmıştır. Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline göre daha esnek bir modeldir. CAPM piyasanın beklenen getirisine ihtiyaç duyarken, APT riskli varlıkların beklenen getirisini ve makro ekonomik faktörlerin risk primine bakmaktadır. Arbitraj fiyatlama modeline göre bir varlığın fiyatının geri almasın durumunda bu durumdan kar elde edilebilir.  

Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli

Riskli bir yatırımın riskinin bir bölümü, çeşitlendirme yoluyla azaltılabilir. Bu özelliğin sebebi, finansal varlıkların kendilerine özgü sistematik olmayan risklerinin büyük portföylerde etkisini yitirirken, sistematik risklerinin bütün varlıkları etkilemesidir.

CAPM, sistematik olmayan risk elimine edilebildiğinden, riskli bir yatırımın getirisinin alınan sistematik riskin karşılığı olacağını ifade eder. Varlığın sistematik riski beta değeriyle ifade edilir.