AÇIĞA SATIŞ NEDİR

AÇIĞA SATIŞ NEDİR

Açığa satış, yatırımcının elinde olmayan finansal bir varlığı veya ödünç aldığı bir finansal varlığı satmasıdır. Açığa satış işleminde amaç, satılan finansal ürünün değerinin düşeceği beklentisidir. İlgili ürünün değeri düştüğünde ise daha düşük fiyattan o ürünü satın alarak kar elde etmektir.

Açığa satış spekülasyon amacıyla yada herhangi bir alış pozisyonu (uzun pozisyon) hedge etmek amacıyla gerçekleştirilebilir. Açığa satış işleminde risk teorik olarak sonsuz olduğu için, bu riski bilen tecrübeli yatırımcılar tarafından yapılması daha doğru olacaktır.

Aşağıda konuyu br örnekle açıklayalım. 50 liradan işlem gören X hisse senedinin fiyatının düşeceğine inanan bir yatırımcı, 100 hisse ödünç alarak açığa satış işlemi gerçekleştirir. Hisse senetlerinde açığa satış işlemi sadece ödünç alınarak gerçekleştirilebilir. Bu işlemden bir hafta sonra, X şirketi kötü bir bilanço açıklayarak hisse senetlerinin fiyatı 45 liraya gerilediğinde, yatırımcı 100 adet hisse senedi satın alır. Bu durumda hisse başına 5 lira kar oluşmuş olur. Bu karın içerisinde işlem ve ödünç masrafları yoktur.