SHARPE ORANI NEDİR SHARPE RATİO NEDİR

SHARPE ORANI NEDİR SHARPE RATİO NEDİR

Sharpe oranı, riske göre portföyün getirisini ölçen bir orandır. Bu oran Nobel ödüllü William F. Sharpe tarafından geliştirilmiştir. Sharpe oranı, portföyün ortalama getirisinden risksiz faiz oranının çıkartılması sonucunun, toplam riske bölünmesi ile bulunur. Bir portföyün, sharpe oranının yüksek olması aldığı risklere göre getirisinin iyi olduğunu, tersi durumda ise portföyün başarısız olduğundan söz edilebilir. Örneğin; ABD hazine bonoları alındığında, portföyün getirisi risksiz faiz oranına eşit olacağı için sharpe rasyosu sıfırdır. 

Sharpe oranı, portföye yeni bir varlık eklendiğinde, portföyün toplam risk getiri durumunun ne olacağını ölçmek için kullanılır. Örneğin bir hedge fon yöneticisi, mevcut 50/50 hisse olan ve 0.67 sharp rasyosuna sahip bir portföyünü, 40/40/20 oranında hisse, bono ve fon çeşitlendirmesi yapmak istediğinde sharpe rasyosu 0.87’ye çıkmaktadır. Böyle bir durumda, portföyün risk getiri karakteri değişerek artış yaratacaktır. Eğer yeni eklenecek ürün portföyün toplam sharpe rasyosunu düşürmüş olsaydı, portföye eklenmemesi gerekirdi.