NEGATİF MEVDUAT FAİZİ NEDİR

NEGATİF MEVDUAT FAİZİ NEDİR

Ticari bankalar normalde, merkez bankasına topladıkları mevduatları koydukları zaman mevduat faizi elde ederler. Örneğin; x bankası piyasaya kredi vermek yerine, ABD merkez bankası FED'e topladığı mevduatı belirli bir faiz karşılığı verebilir. Negatif mevduat faizi, ticari bir bankanın topladığı mevduatları merkez bankasına koyduğunda mevduat faizi almak yerine belirli bir faiz ödemesidir.

Merkez bankaları neden negatif mevduat faizi uygularlar?

Mevduat faizleri; para politikalarında kullanılan bir araçtır. Negatif mevduat faizinde ise amaç bankaların topladıkları mevduatları reel ekonomiye kredi olarak vermelerini zorunlu olarak teşvik etmektedir. Böylelikle deflasyonun ortadan kalkması amaçlanmaktadır. Negatif mevduat faizleri, merkez bankalarının faizlerini sıfıra yakın tuttuklarından sonraki bir adımdır. Sıfıra yakın olan faizlerde ekonomiyi canlandırmaya yetmiyorsa, negatif mevduat faizlerine geçilebilir.